Vaše potřeby jsou naše starost
Slideshow
Polar Equine

Efektivní trénink s pomocí měřičů Polar

Při používání měřičů srdeční frekvence Polar eliminujeme možnosti přetrénování koně. Při monitoringu srdeční aktivity přesně víme, kde jsou hranice kdy je potřeba s tréninkem zvířete přestat, či naopak kde jsou rezervy. Nastavením tréninkových zón navíc získáváte dokonalou kontrolu nad průběhem tréninku a tím snáze a efektivněji dosáhnete Vámi určených tréninkových cílů!

 

Trénink koní s využitím měřičů tepové frekvence

Námaha svalů

Kvalitní výkon při sportovních aktivitách je postaven především na svalové aktivitě zvířete. Aby svaly koně řádně pracovaly musejí být optimálně zásobovány krví, kyslíkem a samozřejmě minerály a vitamíny z potravy. Výkon zvířete pak záleží na množství dodávané energie prostřednictvím spalování karbohydrátů a tuků. Kolik energie se vytvoří pak záleží na intenzitě a délce cvičení při kterém jsou jednotlivé svaly namáhány.

Pokud je dávka kyslíku ve svalech dostatečná, spalování je v tzv. aerobní fázi, to ve zkratce znamená, že při spalování vzniká voda a oxid uhličitý. Jakmile se ovšem kyslíkové rezervy vyčerpají, spalování energie se dostane do fáze an-aerobní, při kterém dochází ve svalu k vytvoření kyseliny mléčné, která po nahromadění sval jednoduše “vyřadí z provozu”.

Správné zásobování svalů koně kyslíkem je umožněno prostřednictvím dvou na sobě závislých tělních oběhů: respiračního a krevního. Plíce dodávají do krevního oběhu potřebné množství kyslíku, který je pak krevním řečištěm rozváděn do celého těla. Ovšem pohyb krve po těle není ani trochu samozřejmostí. Fakt, že každý sval v našem, či koňském těle je zásobován kyslíkem, minerály a všem potřebným, je zásluhou výkonné pumpy, nejdokonalejšího svalu v těle - srdce. Srdce reguluje množství a tlak krve v tělním řečišti a umožňuje tak svalům a vlastně celému tělu správně fungovat.

Při tréninku by se každý cvičitel měl držet v hranicích, kdy svaly zvířete pracují v tzv. “aerobní” fázi. K častým případům přetrénování a následné dlouhé rekonvalescence zvířete, právě dochází při neodhadnutí jezdce možností svého zvířete. Výdrž koně je závislá na jeho netrénovanosti, tedy jak jeho srdce dokáže zásobovat svaly kyslíkem. Ale jak výdrž koně přesně odhadnout?

Pro správné natrénování sloužila mnohým jezdcům či trenérům ještě donedávna pouze intuice. Ne vždy ovšem tento trénink přinášel potřebné výsledky.

Srdeční měřiče Polar jsou tím co vyvrátí veškeré Vaše pochyby. Při používání měřičů srdeční frekvence eliminujeme možnost přetrénování a naopak přesně víme, kde jsou hranice, kdy je potřeba s tréninkem přestat, či naopak kde má zvíře rezervy. Nastavením tréninkových zón navíc získáváte dokonalou kontrolu nad průběhem tréninku a tím snáze a efektivněji dosáhnete Vámi určených tréninkových cílů!


© Polar-Equine 2012