Vaše potřeby jsou naše starost
Slideshow
Polar Equine

FAQ

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


1) Vadí hodinkám a příslušenství déšť a voda nebo jsou měřiče POLAR vodotěsné?

2) Jak mám správně nasadit hrudní pás Polar Equine?

3) Je hrudní pás Polar Equine dostatečně veliký i pro mého koně?

4) Jakým způsobem měří produkty polar srdeční frekvenci?

5) Jak pečovat o Polar?

6) Měření tepu koně v klidu

7) Přenos dat do PC

8) Efektivni trénink s pomocí měřičů Polar

9) Koňské srdce

10) Autorizované servisy Polar

11) Záruka na přístroje Polar

12) Polar Equine Pro Trainer 5 - ke stažení1) Vadí hodinkám a příslušenství déšť a voda nebo jsou měřiče POLAR vodotěsné?

Měřiče Polar mohou být nošeny i při vodních sportech. Nejsou však zkonstruovány přímo pro potápění. Chcete-li zachovat odolnost proti vodě, nesmíte stisknout žádná tlačítka, pokud se měřič bude nacházet pod vodou. Při měření srdeční frekvence ve vodě, může dojít k rušení z následujících důvodů:

    • Bazénové vody s vysokým obsahem chlóru a mořské vody, jsou velmi vodivé. Elektrody umístěné na Vašem transmitru mohou špatně přenášet, díky této vodivosti, Váši srdeční frekvenci do měřiče.
    • Skoky do vody, nebo namáhavé pohyby při závodním plavání, mohou transmitter na Vašem těle posunout do polohy, kde nebude schopen detekovat Váš EKG signal.
    • Síla signálu EKG je individuální a může se lišit v závislosti na tkáňovém složení těla každého jednotlivce. Problémy nastávají častěji při měření srdeční frekvence ve vodě.

 

Produkty polar, které používají pro přenos dat frekvenci 2,4 GHz (W.I.N.D.)nebudou měřit tepovou frekvenci pod vodou.

V hodinářském průmyslu je odolnost vůči vodě obecně charakterizována tlakem vody na předmět v metrech. Polar používá stejné jednotky. Vodě odolnost produktů je testována v souladu s mezinárodní formou ISO 2281. Každý produkt je před doručením k zákazníkovi testován na rezistenci proti působení tlaku vody.

Produkty Polar jsou rozděleny do tří kategorií, podle voděodolnosti. Zjistěte z zadní strany Vašeho měřiče, do jaké kategorie patří Váš produkt a zjistěte Vaše možnosti, podle tabulky uvedené níže. Upozorňujeme, že tyto vymezení se nemusí shodovat s výrobky jiných výrobců.

Při jakékoli činnosti pod vodou, je třeba si uvědomit, že pokud jste v pohybu jsou měřiče ve vodě vystavovány dynamickému tlaku, který je poměrně vyšší než tlak stacionární. Ten působí pouze tehdy pokud jste pod vodou v klidu.

Při provádění jakékoli činnosti, pod vodou, dynamický tlak s pohybujícími se ve vodě je vyšší než statický tlak. To znamená, že pohybující se pod vodou produkt vyučovací předměty, které se pod větším tlakem než v případě, že produkt byl stacionární.

Označení na zadní straně výrobku

Dešťové kapky

plavání

Potápění se šnorchlem
(bez kyslíkové bomby)

SCUBA potápění
(s kyslíkovou bombou)

Využití výrobku

Water resistant

OK

-

-

-

Déšť, šplíchnutí, atd…

Water resistant 30/50 meters

OK

OK

-

-

Pro plavání a koupání

*

Water resistant 100 meters

OK

OK

OK

-

Pro časté používání ve vodě, ale ne pro Scuba potápění

*Tato charakteristika plati I pro Polar WearLink W.I.N.D. transmitter.

 

2) Jak mám správně nasadit hrudní pás Polar Equine?

Nasazení popruhu je velmi jednoduché. Nejdůležitější je,aby vysílač zvířeti nijak nevadil při pohybu, proto je nejlepším místem pro vysílač pozice za přední nohou, před obřišníkem.

Dále se ujistěte, že elektrody jsou rovnoměrně rozmístěny na každé straně těla koně. To pomůže k přesnějšímu sejmutí a přenosu signálu.

 

3) Je hrudní pás Polar Equine dostatečně veliký i pro mého koně?

Hrudní pás Polar Equine pasuje prakticky na každého koně, ať už jsou to nejrozličnější plemena pony  nebo plemena těžkých chladnokrevníků.

Výhodou hrudního pásu Polar Equine je snadná nastavitelnost a elasticita. Při nasazování ovšem vždy dbejte, aby elektrody umístěné na hrudním pásu byly správně přilnuté k hrudníku zvířete. Odchlípení elektrod může rušit přenos signálu, nebo se Vám budou zobrazovat abnormální hodnoty na Vašem zápěstím přijímači (hodinkách).

 

4) Jakým způsobem měří produkty polar srdeční frekvenci?

Měříče Polar se skládají z vysílače a ze zápěstní jednotky. Produkty Polar měří počet úderů srdce za minutu. Transmitter, který je připojen k hrudi elastickým popruhem identifikuje elektrokardiogram (EKG) – elektrický signál pocházející ze srdce. To umožňuje přesnější a spolehlivější měření srdečního rytmu.

Srdeční rytmus těla nám poskytuje údaje o úrovni námahy a další informace o právě probíhajícím tréninku.
Čím více cvičíte, tím větší bude Vaše spotřeba kyslíku a tím vyšší bude Vaše tepová frekvence.

 

5) Jak pečovat o Polar?

Vyčistěte  a vysušte vysílač po každém používání. K prodloužení života baterie nenechávejte vysílač ve vlhkém prostředí nebo s vlhkými předměty (např. vlhký ručník)

Pravidelně upravujte elastický pás, tak aby pokaždé správně seděl okolo hrudního koše zvířete. Elastický pás by měl být nahrazen novým každý 1 až 2 roky.

Nenatahujte nebo neohýbejte přespříliš elastický pás kvůli možnému poškození elektrod.

Čistěte pravidelně elastický pás tekutým mýdlem a vodným roztokem. Nikdy nepoužívejte alkohol  nebo jakýkoli drsný  materiál, či agresivní čistící prostředky.

Zachování voděodolnosti přijímače

Následující rady pomohou zachovat voděodolnost Vašeho přijímače:

-         uchovávejte přijímač v čistotě

-         setřete veškerou vlhkost z přijímače po jeho použití

-         neuchovávejte přijímač v prostředí bez  přístupu vzduchu (např. igelitová taška..)

-         nemačkejte na tlačítka přijímače během pobytu ve vodě

-         uchovávejte Váš Polar set mimo extrémní teploty (pod – 10°C/14°F nebo nad 50°C/120°F)

Vybitá baterie

Prvním signálem toho, že baterie srdečního měřiče Polar dochází, je blednutí displeje přijímače. To je nejvíce viditelné při používání podsvětlení přijímače (u modelů s touto funkcí).

Pro výměnu baterie doporučujeme zaslat Váš Polar zpět k autorizovanému prodejci Polar. Gumová pečeť přijímače, stejně jako celá jednotka, musí být po otevření znovu prověřena kvůli voděodolnosti.

Vlastní výměnou baterie nebo výměnou baterie v neautorizovaném servisu, může být Váš srdeční měřič Polar poškozen.

Garance  nezahrnuje škody způsobené neodborným zacházením, nebo které se stanou v neautorizovaném servisu.

Výměna baterie v zápěstním přijímači

Odhadovaná průměrná životnost baterie v zápěstním přijímači je 1 rok při normálním používání (2h /7 dní v týdnu). Jelikož je ovšem baterie do přijímače vložena již ve výrobně Polar, životnost baterie je o něco kratší. Životnost baterie se zkracuje používáním funkce podsvícení displeje nebo používáním zvukových signálů.

V každém uživatelském manuálu je uvedena životnost baterie Vašeho měřiče.

Neotevírejte zápěstní přijímač sami. Vyměněním baterie a znovu zapečetění přístroje autorizovaným servisem Polar, je  zajištěna znovu naprostá voděodolnost měřiče. Navíc bude při výměně baterie provedena úplná kontrola měřiče.

 

6) Poznejte svého koně – Jaký je jeho srdeční puls v klidu?

I přes to, že mnozí z Vás znají své koně takříkajíc nazpaměť, jen málo by na tuto jednoduchou otázku dokázal odpovědět. A přesto je tento údaj jedním z nejpřesnějších indikátorů díky kterému lehce poznáme, zda náš kůň je fit či nikoliv.

Tzv. „klidový puls“ můžeme změřit pokud zvíře stojí ve své stáji, padoku, nebo pastvině – tedy v prostředí, které je mu blízké a kde se cítí bezpečně.

Puls dospělého zdravého zvířete v klidu, by se měl pohybovat v rozmezí od 25 do 40 úderů srdce za minutu (bmp).

Měření v klidném prostředí je zásadní, jelikož kůň je obecně lehce rozrušitelné zvíře a i sebemenší vzruch může způsobit hodnoty dosahující i 100 úderu srdce za minutu (bmp).

Pro zjištění „klidového pulsu“ zvířete budete nicméně potřebovat více jak jedno měření. Pro ověření správnosti Vámi naměřeného prvního údaje (1. den) údaje, proveďte měření ještě 4x a to v následujících 4 dnech - pokud možno za stejných podmínek za kterých bylo provedeno první měření.

Údaje všech 5 dnů sečtěte a vydělte 5.

Např. 1. den = 27 bmp

2. den = 26 bmp

3. den = 29 bmp

4. den = 30 bmp

5. den = 27 bmp

Průměr měření je: 27 + 26 + 29 + 30 + 27 = 139/5 = 28 bmp

Každé následné měření Vašeho koně by mělo být porovnáváno s tímto výsledkem. Každý výsledek který je vyšší o 6bmp než Vámi vypočítaný „klidový puls“ zvířete je indikátorem, že Vaše zvíře prochází nějakým stresem, nemocí či nepohodlím, které je potřeba řešit.


7) Přenos dat do PC


Jak přenést data do softwaru Protrainer 5?

Pro připojení Vašeho měřiče Polar k softwaru Polar ProTrainer budete potřebovat externí nebo interní zařízení IrDA, např. Polar IrDa USB adapter

Poté učiňte následující kroky:


UPRAVENÍ NASTAVENÍ


Vyberte Volby Nastavení Hardware, kde zvolíte správný port pro komunikaci IR

Pokud používáte Polar IrDA USB Adaptér zvolte IrDA.


IR komunikační Port USB volba je vyhrazena pouze pro rozhraní zařízení Polar IR

PŘENOS DAT


1. Stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu na Vámi používaném produktu Polar pro vstup “Připojení režimu”. Žádné jiné tlačítko nemačkejte.

(Pokud používáte modely AXN500/AXN700, stiskněte nejprve tlačítko start a pak dolní pravé tlačítko pro „Připojení režimu“. Žádné jiné tlačítko nemačkejte.)

2. Nastavte Váš produkt Polar k IrDA adaptéru/internímu IrDa portu.


Pokud mate interní IrDA port, zkontrolujte, zda jsou infračervená okna Vašeho produktu Polar a osobního počítače na sebe postavena rovnoběžně.

Pokud jste již připojeni k počítači, měla by se objevit tato ikona na hlavním panelu počítače (dolní pravý roh na displejiVašeho počítače)
3. K přenosu dat můžete použít:

a) synchronizaci dat z tréninkového deníku mezi Vaším produktem Polar a softwarem Polar ProTrainer5

b) upravit data za pomoci softwaru a pak je přenést do produktu Polar


Přenos tréninkových dat a/nebo tréninkového plánu

1. Klikněte na nebo  vyberte Nástroje → Přenos dat

Objeví se okno softwarových preferencí.


Pokud se Vám neobjeví okno preferencí softwaru, jděte na Možnosti Preference Přenos dat a vyberte nastavení přenosu.
Pokud jste si vytvořili tréninkový plán a chcete ho přenést do Vašeho měřiče , vyberte v okně Preference Softwaru Aktualizovat tréninkový program v Polar Produktu

2. Stiskněte OK.

3. Okno pro přenos dat znázorňuje, zda bylo či nebylo dosaženo spojeníČím více dat přenášíte, tím déle bude přenos trvat

Nehýbejte s počítačem nebo adaptérem IrDA během přenosu dat.

4. Jakmile je přenos hotový, najděte své záznamy o tréninku v “tréninkovém kalendáři u příslušného datumu. Data, které jste ještě neanalyzovali (ještě jste neotevřeli tréninkový kalendář v tomto datu) se označí žlutě zbarveným trojúhelníkem v rohu.


Upravení nastavení


1. Klikněte na nebo vyberte Nástroje Upravit nastavení Polar Produktu.
Objeví se okno pro připojení IrDA a nastavení Vašeho Polar produktu bude automaticky načteno softwarem.

2. V okně pro nastavení produktu Polar, vyberte “záznamy cvičení” (exercise files), tím dostanete seznam stávajících záznamů ve vašem Polar měřiči.


3. Přejděte na nastavení, které jste chtěli změnit a klikněte na tlačítko pro přenos v pravém dolním rohu pro přenos změněného nastavení Vašeho měřiče.


Pokud přenos dat začne,ale řádně se nedokončí, může to být způsobenu vybitou baterií Vašeho počítače.

Jak přenést data do softwaru Protrainer 5 za pomoci IrDa?

Pro připojení Vašeho měřiče Polar k softwaru Polar ProTrainer budete potřebovat externí nebo interní zařízení IrDA, např. Polar IrDa USB adapter

Poté učiňte následující kroky:


UPRAVENÍ NASTAVENÍ


Vyberte Volby Nastavení Hardware, kde zvolíte správný port pro komunikaci IR

Pokud používáte Polar IrDA USB Adaptér zvolte IrDA.


IR komunikační Port USB volba je vyhrazena pouze pro rozhraní zařízení Polar IR

PŘENOS DAT


1. Stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu na Vámi používaném produktu Polar pro vstup “Připojení režimu”. Žádné jiné tlačítko nemačkejte.

(Pokud používáte modely AXN500/AXN700, stiskněte nejprve tlačítko start a pak dolní pravé tlačítko pro „Připojení režimu“. Žádné jiné tlačítko nemačkejte.)

2. Nastavte Váš produkt Polar k IrDA adaptéru/internímu IrDa portu.


Pokud mate interní IrDA port, zkontrolujte, zda jsou infračervená okna Vašeho produktu Polar a osobního počítače na sebe postavena rovnoběžně.

Pokud jste již připojeni k počítači, měla by se objevit tato ikona na hlavním panelu počítače (dolní pravý roh na displejiVašeho počítače)
3. K přenosu dat můžete použít:

a) synchronizaci dat z tréninkového deníku mezi Vaším produktem Polar a softwarem Polar ProTrainer5

b) upravit data za pomoci softwaru a pak je přenést do produktu Polar


Přenos tréninkových dat a/nebo tréninkového plánu

1. Klikněte na nebo  vyberte Nástroje → Přenos dat

Objeví se okno softwarových preferencí.


Pokud se Vám neobjeví okno preferencí softwaru, jděte na Možnosti Preference Přenos dat a vyberte nastavení přenosu.
Pokud jste si vytvořili tréninkový plán a chcete ho přenést do Vašeho měřiče , vyberte v okně Preference Softwaru Aktualizovat tréninkový program v Polar Produktu

2. Stiskněte OK.

3. Okno pro přenos dat znázorňuje, zda bylo či nebylo dosaženo spojeníČím více dat přenášíte, tím déle bude přenos trvat

Nehýbejte s počítačem nebo adaptérem IrDA během přenosu dat.

4. Jakmile je přenos hotový, najděte své záznamy o tréninku v “tréninkovém kalendáři u příslušného datumu. Data, které jste ještě neanalyzovali (ještě jste neotevřeli tréninkový kalendář v tomto datu) se označí žlutě zbarveným trojúhelníkem v rohu.


Upravení nastavení


1. Klikněte na nebo vyberte Nástroje Upravit nastavení Polar Produktu.
Objeví se okno pro připojení IrDA a nastavení Vašeho Polar produktu bude automaticky načteno softwarem.

2. V okně pro nastavení produktu Polar, vyberte “záznamy cvičení” (exercise files), tím dostanete seznam stávajících záznamů ve vašem Polar měřiči.


3. Přejděte na nastavení, které jste chtěli změnit a klikněte na tlačítko pro přenos v pravém dolním rohu pro přenos změněného nastavení Vašeho měřiče.


Pokud přenos dat začne,ale řádně se nedokončí, může to být způsobenu vybitou baterií Vašich hodinek.

 

8) Efektivni trénink s pomocí měřičů Polar

Námaha svalů

Kvalitní výkon při sportovních aktivitách je postaven především na svalové aktivitě zvířete. Aby svaly koně řádně pracovaly musejí být optimálně zásobovány krví, kyslíkem a samozřejmě minerály a vitamíny z potravy. Výkon zvířete pak záleží na množství dodávané energie prostřednictvím spalování karbohydrátů a tuků. Kolik energie se vytvoří pak záleží na intenzitě a délce cvičení při kterém jsou jednotlivé svaly namáhány.

Pokud je dávka kyslíku ve svalech dostatečná, spalování je v tzv. aerobní fázi, to ve zkratce znamená, že při spalování vzniká voda a oxid uhličitý. Jakmile se ovšem kyslíkové rezervy vyčerpají, spalování energie se dostane do fáze an-aerobní, při kterém dochází ve svalu k vytvoření kyseliny mléčné, která po nahromadění sval jednoduše “vyřadí z provozu”.

Správné zásobování svalů koně kyslíkem je umožněno prostřednictvím dvou na sobě závislých tělních oběhů: respiračního a krevního. Plíce dodávají do krevního oběhu potřebné množství kyslíku, který je pak krevním řečištěm rozváděn do celého těla. Ovšem pohyb krve po těle není ani trochu samozřejmostí. Fakt, že každý sval v našem, či koňském těle je zásobován kyslíkem, minerály a všem potřebným, je zásluhou výkonné pumpy, nejdokonalejšího svalu v těle - srdce. Srdce reguluje množství a tlak krve v tělním řečišti a umožňuje tak svalům a vlastně celému tělu správně fungovat.

Při tréninku by se každý cvičitel měl držet v hranicích, kdy svaly zvířete pracují v tzv. “aerobní” fázi. K častým případům přetrénování a následné dlouhé rekonvalescence zvířete, právě dochází při neodhadnutí jezdce možností svého zvířete. Výdrž koně je závislá na jeho netrénovanosti, tedy jak jeho srdce dokáže zásobovat svaly kyslíkem. Ale jak výdrž koně přesně odhadnout?

Pro správné natrénování sloužila mnohým jezdcům či trenérům ještě donedávna pouze intuice. Ne vždy ovšem tento trénink přinášel potřebné výsledky.

Srdeční měřiče Polar jsou tím co vyvrátí veškeré Vaše pochyby. Při používání měřičů srdeční frekvence eliminujeme možnost přetrénování a naopak přesně víme, kde jsou hranice, kdy je potřeba s tréninkem přestat, či naopak kde má zvíře rezervy. Nastavením tréninkových zón navíc získáváte dokonalou kontrolu nad průběhem tréninku a tím snáze a efektivněji dosáhnete Vámi určených tréninkových cílů!

9) Koňské vs. lidské srdce

Komplikovaný proces cirkulace krve je ovlivněn potřebami organismu. Právě srdce je tím hnacím motorem, který reguluje množství a rychlost oběhu krve v těle v závislosti na potřebách těla. Porovnání lidského srdce se srdcem koňským nám nyní poslouží jako ilustrace výkonnosti srdce Vašeho zvířete.

Lidský srdeční puls v klidu se pohybuje průměrně okolo 70 bmp (úder srdce/minuta). Koňský srdeční puls je o mnoho pomalejší, pohybuje se mezi 30 až 40 bmp. Lidské srdce dokáže na jeden úder znovu vrátit do oběhu asi 70 ml krve (což je přibližně malá sklenička vína), koňské srdce na rozdíl od lidského dokáže bez problému za jeden srdeční úder transportovat až 1 litr krve.

Pokud je lidský organizmus vystaven stresu, či jiné zátěži, puls (v závislosti na věku a konstituci těla)

se může zvýšit na 180 až 200 bmp. Koňské srdce při zátěži či stresu zvýší tep až na 230 bpm.

Jakmile známe tyto informace už není problém vypočítat jaké množství krve dokáže srdce znovu vrátit do oběhu za minutu. Lidské srdce dokáže takto přetransformovat od 5 do 20 litrů za minutu. U dobře natrénovaného sportovce objem transportované krve může dosáhnout až 40 litrů. Kůň v klidu dosahuje hodnot 30 až 40 litrů za minutu, při čemž v zátěži se dostaneme až na neuvěřitelných 240 litrů za minutu!

Faktory ovlivňující bmp

Koňské srdce informuje jezdce či trenéra okamžitě o fyzickém či psychickém stavu zvířete, o jeho stupni netrénovanosti a jeho metabolismu. Přesto nesmíme zapomínat, že jak respirační tak i srdeční systém je ovlivněn jak fyzickou námahou tak i dalšími individuálními a okolními faktory jako jsou:

- plemeno, pohlaví, věk

- zdravotní stav a kondice

- psychický stav

- neznámé prostředí – atmosféra závodu

- denní doba

- roční období

- klima, nadmořská výška

- atmosférická teplota, vlhkost, vítr

- léčba

Tyto aspekty musí být vždy zahrnuty do celkového ohodnocení a interpretace měření.

 

 

10) Autorizované servisy Polar


V případě reklamace či poruchy Vašeho zboží kontaktujte autorizovaný servis POLAR:

 

 

11) Záruka


Na všechny výrobky poskytujeme dvouletou záruku.

 

Polar-Equine

 

© Polar-Equine 2009-2015